ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η NPA Servicing Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. είναι Εταιρεία που ειδικεύεται στην Διαχείριση Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προς φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (απόφαση υπ’ αρ. 505/20/28.06.2024 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος) σύμφωνα με τον νόμο Ν. 5072/2023 και την Πράξη 225/1/30.01.2024 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος .


ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Η NPA Servicing προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων απαιτήσεων σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και επενδυτές, στοχεύοντας στην μεγιστοποίηση της απόδοσης για τους πελάτες της και στην εξεύρεση κατάλληλων βιώσιμων λύσεων για τους δανειολήπτες, εφαρμόζοντας διεθνείς βέλτιστες πρακτικές του κλάδου, καθώς και τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 που διέπουν την λειτουργία της.

ΑΣ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ