Υπηρεσίες για χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και επενδυτές

Ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης (Debt servicing)

Η NPA Servicing παρέχει όλο το φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων για όλες τις κατηγορίες χορηγήσεων, τόσο της λιανικής (στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες), όσο και της επιχειρηματικής τραπεζικής (δάνεια προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις), με ή χωρίς εξασφαλίσεις.

Πλήρεις υπηρεσίες δικαστικής και εξωδικαστικής ανάκτησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

Μέσω εξειδικευμένων στελεχών με μακρά εμπειρία και αναγνωρισμένη πορεία στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, εσωτερικών ομάδων δικηγόρων με βαθιά γνώση του νομικού και κανονιστικού πλαισίου και ενός οικοσυστήματος επιλεγμένων εξωτερικών συνεργατών ανά την επικράτεια (δικηγορικές εταιρείες, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, σύμβουλοι ακίνητης περιουσίας, εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών του Ν.3758/2009, πραγματογνώμονες, διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές, κ.α.), η NPA Servicing προσφέρει ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές υπηρεσίες διαχείρισης δανειακών χαρτοφυλακίων, με εξατομικευμένη προσέγγιση.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Portfolio on-boarding

Portfolio management

Portfolio reporting

Regulatory reporting

Portfolio underwriting

Due diligence

Advisory Services

External Network Mgnt

ΑΣ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ