Ενδεικτικές Βραχυπρόθεσμες Ρυθμίσεις

Βραχυπρόθεσμες θεωρούνται οι τύποι ρύθμισης με διάρκεια μικρότερη των δύο ετών που αφορούν σε περιπτώσεις όπου οι δυσκολίες αποπληρωμής κρίνονται, βάσιμα, προσωρινές, ενδεικτικά: Μείωση της τοκοχρεολυτικής δόσης για καθορισμένη βραχυπρόθεσμη περίοδο Καταβολή μόνο τόκων Περίοδος χάριτος

By |2021-05-12T09:09:39+00:0012 Μαρτίου, 2020||Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ενδεικτικές Βραχυπρόθεσμες Ρυθμίσεις

Ενδεικτικές Mακροπρόθεσμες Ρυθμίσεις

Μακροπρόθεσμες θεωρούνται οι τύποι ρύθμισης με διάρκεια μεγαλύτερη των δύο ετών, με στόχο την μείωση της δόσης ή/και της δανειακής επιβάρυνσης, λαμβάνοντας υπόψη συντηρητικές παραδοχές για την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ενδεικτικά: Μείωση του επιτοκίου ή του επιτοκιακού περιθωρίου Παράταση διάρκειας αποπληρωμής του δανείου Οριστική διαγραφή μέρους της [...]

By |2021-05-12T09:10:05+00:0012 Μαρτίου, 2020||Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ενδεικτικές Mακροπρόθεσμες Ρυθμίσεις

Ενδεικτικές λύσεις οριστικής διευθέτησης

Ως λύση οριστικής διευθέτησης ορίζεται οποιαδήποτε μεταβολή του είδους της συμβατικής σχέσης μεταξύ του κυρίου της απαίτησης και του Οφειλέτη ή ο τερματισμός αυτής, με στόχο την οριστική τακτοποίηση της απαίτησης. Η λύση αυτή μπορεί να συνδυάζεται με παράδοση (εθελοντική) της εμπράγματης εξασφάλισης στον κύριο της απαίτησης προς μείωση του συνόλου της απαίτησης ή ακόμα [...]

By |2021-05-12T09:10:29+00:0012 Μαρτίου, 2020||Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ενδεικτικές λύσεις οριστικής διευθέτησης
Go to Top