Εξουσιοδοτημένοι φορείς για παροχή συμβουλευτικής συνδρομής

Για τυχόν συμβουλευτική υποστήριξη μπορείτε να απευθυνθείτε στους ακόλουθους φορείς: Συνήγορος του Καταναλωτή (Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 11471 Αθήνα, Τηλέφωνα: 210-6460862 / 210-6460814 / 210-6460612 / 210-6460734 / 210-6460458, fax: 210 6460414, e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr, www.synigoroskatanaloti.gr) Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών (Μασσαλίας 1, 10680 Αθήνα, Τηλ.: 10 4 40, 210-3376700, Fax: 210-3238821, e-mail: info@hobis.gr, www.hobis.gr) Διαπιστευμένοι μεσολαβητές [...]

By |2022-08-26T09:10:53+00:0012 Μαρτίου, 2020||Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εξουσιοδοτημένοι φορείς για παροχή συμβουλευτικής συνδρομής

Ειδικά σημεία επικοινωνίας

Η Εταιρεία διαθέτει Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας για την υποδοχή ερωτημάτων, παροχή οδηγιών, παραλαβή δηλώσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών καθώς και για την διεξαγωγή της επικοινωνίας, ειδικά για τις ανάγκες εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας. Τα σημεία αυτά αποτελούνται τόσο από μέρη με φυσική παρουσία εξειδικευμένων στελεχών της Εταιρείας, όσο και από εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης (ιστότοπος www.npa-servicing.gr, κέντρα [...]

By |2021-05-12T09:11:17+00:0012 Μαρτίου, 2020||Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ειδικά σημεία επικοινωνίας
Go to Top