Η Εταιρεία διαθέτει Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας για την υποδοχή ερωτημάτων, παροχή οδηγιών, παραλαβή δηλώσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών καθώς και για την διεξαγωγή της επικοινωνίας, ειδικά για τις ανάγκες εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας. Τα σημεία αυτά αποτελούνται τόσο από μέρη με φυσική παρουσία εξειδικευμένων στελεχών της Εταιρείας, όσο και από εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης (ιστότοπος www.npa-servicing.gr, κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης).

Οι Οφειλέτες μπορούν μέσω όλων των παραπάνω σημείων να έχουν άμεση πρόσβαση σε όλα τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Δεοντολογίας έντυπα, τις φόρμες επικοινωνίας και τα ενημερωτικά φυλλάδια της Εταιρείας.

Το Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας με τους Οφειλέτες όπου η Εταιρεία διαθέτει φυσική παρουσία έχει τα ακόλουθα στοιχεία: Λεωφόρος Κηφισίας αρ.16, Αθήνα, Τ.Κ. 115 26, τηλ: 211 1901650 και e-mail: info@npa-servicing.gr.