Βραχυπρόθεσμες θεωρούνται οι τύποι ρύθμισης με διάρκεια μικρότερη των δύο ετών που αφορούν σε περιπτώσεις όπου οι δυσκολίες αποπληρωμής κρίνονται, βάσιμα, προσωρινές, ενδεικτικά:

  • Μείωση της τοκοχρεολυτικής δόσης για καθορισμένη βραχυπρόθεσμη περίοδο
  • Καταβολή μόνο τόκων
  • Περίοδος χάριτος