ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η NPA Servicing Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. είναι Εταιρεία που ειδικεύεται στην Διαχείριση Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προς φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (απόφαση υπ’ αρ. 323/2/26.8.2019 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος) σύμφωνα με τον Ν.4354/2015, όπως ισχύει, και την ΠΕΕ 175/29.7.2020.

Η NPA Servicing διαθέτει συλλογική εμπειρία που καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων εταιρικής και λιανικής τραπεζικής και διαχείρισης καθυστερήσεων. Είναι στελεχωμένη με αναγνωρισμένους επαγγελματίες του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού κλάδου, με μακρά πορεία στην διαχείριση κινδύνων, την χορήγηση και αναδιάρθρωση δανείων, αλλά και από νομικούς συμβούλους και δικηγόρους με βαθιά γνώση της δικαστικής και εξωδικαστικής ανάκτησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Στόχος μας είναι να ξεπερνάμε τις προσδοκίες των πελατών μας!

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ